Overeenkomst-TFP-shoot-2020Met deze button kunt u naar de modellen overeenkomst gaan en deze eventueel printen of downloaden


Modellen overeenkomst TFP

Algemene voorwaarden

Bij boeking van een fotoshoot ga je als klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op boekingen bij:

Wilfried4ƒoto

1. Foto shoot

Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang je een bevestiging van de gemaakte afspraken (m.b.t datum, tijd en locatie) een totaal overzicht van de kosten voor de fotoshoot en indien van toepassing de toeslag voor extra kosten.

2. Betalingen

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, komt de aanbetaling te vervallen en ontvang je een totaalfactuur voor de fotoshoot. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.

Indien de boeking langer dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt, ontvang je een week na de boeking een factuur voor de aanbetaling. En in de week voorafgaand aan de fotoshoot een factuur voor de resterende fotoshoot kosten. Deze factuur dient vóór de datum van de fotoshoot per bank te zijn voldaan of contant en gepast te worden betaald op de dag van de fotoshoot.


Wilfried4foto - Samy Koper


Wilfried4foto - Kim - Junkie

3. Annuleren / Opschorten

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk (via email) tot uiterlijk 2 weken voor de afgesproken datum, tegen 50% van het totale fotoshoot bedrag. Indien de afspraak minder dan 2 weken tevoren wordt geannuleerd, dient het volledige overeengekomen fotoshoot bedrag te worden voldaan.

Indien de boeking korter dan twee weken voor de fotoshoot datum plaatsvindt en de fotoshoot wordt alsnog geannuleerd, dan bedragen de annulerings-kosten 100% van het overeengekomen fotoshoot bedrag.

4. Opschorten fotoshoot

In geval van slecht weer of ziekte, wordt een fotoshoot uiteraard in goed overleg, geheel kosteloos verplaatst.

5. Mee fotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere (professionele) fotografen ingehuurd worden voor de betreffende  opdracht zonder schriftelijke toestemming.
Het is ook niet toegestaan zelf zonder toestemming foto’s of video opnamen te maken of door anderen- te laten maken, met welke apparatuur dan ook.

Het is de fotograaf toegestaan een tweede persoon mee te nemen c.q. aanwezig te laten zijn in de hoedanigheid van assistent, of 2nd shooter na overleg. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee.


Wilfried4foto - Claudia Noorzee - Aiya


Wilfried4foto - Aaliya

6. Levertijden

Oplevering foto shoot

Oplevering van fotoshoots is afhankelijk van de drukte, dit kan variëren van 1 tot 4 weken. Ik doe altijd mijn uiterste best fotoshoots zo spoedig mogelijk op te leveren. Uiteraard laat ik je op de dag van de fotoshoot weten hoe lang de verwachte oplevertijd zal zijn.

7. Klachten

Klachten over de uitvoering van de opdracht en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na de fotoshoot of factuurdatum, per email, kenbaar te worden gemaakt.
Klachten na de hierboven genoemde termijn van 5 dagen worden niet meer in behandeling genomen.
Indien er klachten of bezwaren zijn dan schorten deze de betalingsverplichting niet op.

8. Auteursrecht

 1. Het auteursrecht van de foto’s en/of digitale bestanden blijft te allen tijde bij Wilfried4ƒoto. De digitale bestanden en foto’s zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in privé sfeer, tenzij voorafgaand aan gebruik andere voorwaarden duidelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, let hierbij op de Auteurswet, je koopt tenslotte de bestanden en niet de rechten.
 2. Indien je ervoor kiest zelf foto’s op sociale media te plaatsen (waardoor het logo Wilfried4ƒoto wegvalt), dan dient de naam van Wilfried4ƒoto, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.wilfried4ƒoto.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen zoals in het geval van Social Media Profielfoto shoots.
 3. Bij het bevestigen van de afspraak, mag ik je vragen of je ook toestemming geeft om de gemaakte foto’s te gebruiken voor mijn website, www.wilfried4ƒoto.nl, sociaal media, promotie materiaal enz. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Hierover maken we dan schriftelijke afspraken.
 4. Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden (Hoge Resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken. Ik lever nooit de RAW (onbewerkte) bestanden.
 5. Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, uitsneden of anders dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.
  Ook is het niet toegestaan deze foto’s zonder toestemming daarvoor te gebruiken.
 6. Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
 7. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven.
 8. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

Bij twijfel over gebruik, neem gerust contact op.   


Wilfried4foto - Marcel - Romein


Wilfried4foto - Teline de Fouw

9. Schade

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 4. Schade aan foto apparatuur en schade in en om de studio gemaakt door de klant of diens vertegenwoordigers  of  meegebrachte bezoekers valt onder WA verzekering van de klant of dienen persoonlijk vergoed te worden.

10. Technische problemen.

Wilfried4ƒoto zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur van Canon en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Wilfried4ƒoto schrijft de bestanden na de fotoshoot tweezijdig weg op twee harddisks  voor een gedegen risicospreiding.
Wilfried4ƒoto is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van bestanden, of een mislukte opname. Hij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor hem zo typerende ongedwongen, professionele  wijze.
Bij technische problemen is de fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van fotograaf uitgesloten.


Wilfried4foto - Selina - Rachel - jaren 20


Wilfried4foto - Claudia - Danielle A - Red Lips

11. Onmacht

 1. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van vervangende fotografen.
 2. De fotograaf zal indien gewenst altijd proberen binnen zijn netwerk een vervangende vergelijkbare fotograaf te regelen, hierdoor komt de klant niet zonder fotograaf ”te zitten”. Hier aan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De vervangende fotograaf zal de dag professioneel vastleggen. Alle verdere afhandelingen, zoals het bewerken van de foto’s worden afgehandeld door de geboekte fotograaf.
 3. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De klant kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

12. Extra kosten:

Kilometer vergoeding, Parkeren, eten en drinken

 1. Indien Wilfried4ƒoto naar een locatie moet komen, wordt er €0.29 per kilometer in rekening gebracht en €10 per uur als reistijd.
 2. Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de foto shoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.
 3. Bij reportages op locatie zal er voor de fotograaf voor wat te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf langer dan 4 uur (inclusief reistijd) aanwezig is  zal er voor de fotograaf voor wat te eten worden gezorgd.


Wilfried4foto - Maria Khalaf


Wilfried4foto - Anna-Frannçoise (8)

13. Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

14. Disclaimer

Wilfried4ƒoto is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Wilfried4ƒoto geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Wilfried4ƒoto en haar medewerkers.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Wilfried4ƒoto het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.


Wilfried4foto - Wilfried4foto - Ariella - Morgan - Red Lips


Wilfried4foto - Frederick

15. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Wilfried4ƒoto mag te allen tijden deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
Indien van toepassing zullen wijzigingen tijdig en per email bekend worden gemaakt.

error: Content is protected !!____ | ____Inhoud is beschermd !!